Поредна манипулация на „зелените”. Държавата отново се върза

Национална асоциация „Българско Черноморие“ ще обжалва решението за спиране на строителството от МОСВ

СНЦ Национална асоциация „Българско Черноморие” разпространи становище до медиите касаещо създадената истерия около къмпинг „Юг“ и натрапената заблуда за обществото, че става въпрос за къмпинг „Корал“. Публикуваме пълния текст на становището:


СТАНОВИЩЕ НА СНЦ Национална асоциация „Българско Черноморие”
СНЦ Българска инвестиционно-строителна асоциация
СНЦ „Човек, екология, природа” и чрез негово име:
СНЦ "ФЕДЕРАЦИЯ ""ИНТЕРЕКО-21"
СДРУЖЕНИЕ "КАМЧИЙСКИ КЪТ"
СНЦ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЗА ЕКОЛОГИЯ И ПРОГРЕС - БЪЛГАРИЯ"


Създадената истерия около къмпинг „Юг“ и натрапената заблуда за обществото, че става въпрос за къмпинг „Корал“, е поради скорошните разкрития за рекета, извършван от „зелените” неправителствени организации върху държавата, общините и предприемачите. 

След като стана ясно, че „зелените” НПО-та блокират и саботират жизненоважни проекти като завода за рециклиране на отпадъци и третия метродиаметър, група заинтересовани лица – „еколози“ – опитаха и успяха да си направят кризисен PR на гърба на Община Царево и държавните институции. Правят се внушения, че се изграждат монолитни постройки върху самия плаж и защитени зони, че Закона за черноморското крайбрежие не допуска проекти в 100-метровата зона „А” зад морския бряг, докато истината е напълно различна – в района няма защитени зони и територии, а конкретния парцел е частен имот, с влязла в сила урбанизирана територия три години преди съществуването на ЗУЧК, със законни и влезли в сила строителни книжа, включително потвърдени от компетентен съд.
Поради факта, че имотът НЕ попада в защитена зона, мотивите на РИОСВ-Бургас за забрана за продължаване на строителните работи по проекта за изграждане на дървени бунгала, притежаващ коректна документация, са неубедителни и ще обжалваме пред Върховния административен съд издадения акт.
Пет минути отнема справка в страницата на МОСВ, че в близост до въпросния имот НЯМА защитени зони. Това значи, че Закона за биологичното разнообразие и екологичните оценки не се отнасят със своето действие към проекта. В близост до имота НЯМА и защитени територии. В имота дюни НЯМА. По закон – ЗУЧК в частен имот дюни НЯМА, по разпоредбата на чл. 6, ал.4 пясъчните дюни са публична държавна собственост: „Публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна, са морските плажове; брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места; прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони; пясъчните дюни; островите, включително и създадените в резултат на човешка дейност”. Законът е ясен, но някой продължава упорито да търси телето под вола и да провежда „лов на вещици”.
На пресконференция дадена на 14.04.2015 г., в МРРБ министърът на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова, запозна гражданите на Р. България с нов термин непознат в законодателството - „навяване на пясък”. По силата на този нов термин щели да бъдат намалени териториите на частните имоти на няколко фирми. Намаляне на териториите на чужди имоти може да се извърши чрез: национализация, заграбване или отчуждаване. Първите два са невъзможни в цивилизована държава в Европейския съюз, а третият метод е нецелесъобразен и незаконосъобразен в конкретния случай. Започват се и прибързани процедури за увеличаване на административната тежест върху строителния сектор, която и без това по мнение на местните и чужди предприемачи е голяма и недобре структурирана.
Да, по българското черноморие съществуват редица проблеми, но те са плод на бездействието на държавата и липсата на общи устройствени планове на общините, а не толкова на недостатъчни регулации за бизнеса.
За пореден път изразяваме решителното си несъгласие с продължаващите опити да се представи българския летен туризъм като западащ или умиращ. Напомняме, че туристопотокът в България нараства с много по-високи темпове от икономиката, а над 2/3 от почивките на българските туристи в страната са именно по Черноморието. Ако всичко тук беше толкова лошо, щеше ли интересът към летните ни туристически продукти да расте ежегодно?
Категорично се противопоставяме на екорекета и екорепресиите на зеления октопод, който още веднъж доказа, че няма нищо общо с екологията. Същите хора, които подвеждат днес българското общество и държавните институции бяха разкрити по безспорен начин като екорекетьори, оставящи всяко лято от „посещенията” си сред природата, над 100 тона боклук в наследство на Община Царево, доказано не знаят нито къде са защитените зони по НАТУРА 2000, лъжат и подвеждат обществото, че къмпинг „Юг“ е къмпинг „Корал“, не могат да различат българските планини от швейцарските на снимка, не могат да разпознаят и дюна от купчина пясък. Днес тези хора подвеждат цялото общество за носа, че 16 дървени бунгала в частен имот, извън плажната ивица, без никакви дюни или защитени територии в близост, са проблем номер едно на държавата.
Съдът е постановил, че разрешението за строеж е законно и трябва да се изпълни. За пореден път МОСВ се поставят над закона и със заповед отменят влязло в сила решение на съда, което е абсолютно недопустимо. Поради което, обмисляме да подадем сигнал до прокуратурата срещу съответното длъжностно лице, което не изпълнява съдебно решение.
С уважение,
Група неправителствени организации:
1.СНЦ Национална асоциация „Българско Черноморие”
2.СНЦ Българска инвестиционно-строителна асоциация
3.СНЦ „Човек, екология, природа” и чрез негово име:
4.СНЦ "ФЕДЕРАЦИЯ ""ИНТЕРЕКО-21"
5.СДРУЖЕНИЕ "КАМЧИЙСКИ КЪТ"
6.СНЦ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЗА ЕКОЛОГИЯ И ПРОГРЕС - БЪЛГАРИЯ"