Речните нива на Марица и Тунджа се повишиха

В неделя и понеделник заради дъжда се очакват още повишения

Незначителни повишения на речните нива са регистрирани в почти всички поречия на Източнобеломорския басейн. Отчетени са незначителни повишения на речните нива в поречията Тунджа с до + 1 см и Марица с до + 5 см. Пониженията на нивата в басейна са се понижили до - 15 см.

В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, тенденцията за понижение и задържане на речните нива днес ще се запази. В неделя и понеделник, в резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на речните нива на: р. Тунджа – възможни са по-съществени, краткотрайни повишения на нивата в долното течение на реката; р. Марица – възможни са краткотрайни повишения във водосбора на реката след Пловдив.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ–БАН прогнозира, че водните нива в басейна на Марица ще са под праговете за предупреждение. Нивото на Тунджа при Ямбол продължава плавно да се понижава, като по прогноза през следващите дни по прогноза ще се задържи над жълтия праг (предупреждение). При Елхово е над оранжевия праг (риск за тревога), като по прогноза се очаква в късните часове на 19 април да спадне и да се задържи непосредствено под него.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"