Започна цялостен ремонт на пътя Пчеларово – Дъбовик – Равнец

Очаква се да се улесни и достъпа на района до републиканската пътна мрежа

Започнаха строителните дейности по рехабилитация на общинската пътна инфраструктура в направлението Пчеларово – Дъбовик - Равнец. В момента фирмата – изпълнител е ангажирана с полагането на основния слой асфалт, след което предстои полагане на износоустойчив слой.  Ще бъдат изградени още отводнителни канавки в ниските части на дългата 11 км отсечка, а последният етап по рехабилитацията ще включва  поставяне на  вертикална сигнализация  и хоризонтална маркировка.

Паралелно с пътно-ремонтните работи се предвижда да се обновят части от водопроводите на селата Пчеларово и Равнец, в които най-често се появяват аварии, водещи до преустановяване на водоподаването, големи загуби на питейна вода и наводняване на улици и дворове.

Мащабните дейности се извършват по проект „Рехабилитация на път DOB 3034 с. Равнец - с. Дъбовик и път DOB 3032 Дъбовик - Пчеларово и разширяване на водоснабдителната система в село Равнец”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013, Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Общата стойност на предвидените дейности след проведените процедури по избор на изпълнител е  2 196 989 лв.

Основната цел на проектното начинание е чрез реновиране на пътя и част от В и К инфраструктурата в селата да се създаде потенциал за икономическо развитие на голям зърнопроизводителен пограничен район в западната част на община Генерал Тошево. Очаква се да се улесни и достъпа на района до републиканската пътна мрежа, с цел икономическо съживяване и привличане на инвестиции.

През 2013 година, отново със средства по програмата за „Развитие на селските райони”, Община Генерал Тошево извърши рехабилитация на общински път DOB 1122, свързващ селата Пчеларово - Житен – Красен. След завършване и на отсечката Пчеларово – Дъбовик – Равнец, по която се работи в момента, предстои последният етап от пътно – ремонтни работи в това направление. По програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013 изцяло ще бъдат рехабилитирани пътищата в селата Сноп и Градини.

Така за над 2000 жители от 11 села в западния район на Община Генерал Тошево ще се подобри достъпа  до социални, здравни и административни услуги, налични в общинския и областен център. Ще се улесни транспортирането на земеделската продукция към зърнобази, мелници и хранително-преработвателни предприятия във вътрешността на страната, както и до морските пристанища в Балчик и Варна.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"