РЗИ Добрич: Време е да дадем пример

22 април - Международен ден на земята

На 22 април се отбелязва  Международният ден на Земята. Първото честване се организира през 1970 година от американците Джон Амкконъл, Гейлорд Нелсън и Денис Хейс, които издигат каузата за опазване на околната среда. От 1990 година празникът се чества като международен, а у нас за първи път се отбелязва през 1993 година.

Навсякъде по планетата се увеличава замърсяването на реките, езерата, почвите и въздуха. То може да бъде предизвикано от природни фактори, но най-често е  вследствие човешка дейност.

През 2015 г., 45-та годишнина от честването на Деня на Земята може да се окаже най-вълнуващата годишнина в историята на опазването на околната среда. Това е годината, в която следва да се заложи на постигането на икономическия растеж чрез прилагане на устойчиви решения. Година, в която световните лидери най-после да постигнат необходимото съгласие по въпросите за климатичните промени, обвързвайки се с общ договор за предотвратяването им. Година, в която граждани и организации да се откажат от употребата на конвенционални енергоизточници и да започнат да се влагат пари в производството на енергия от възобновяеми източници.

РЗИ – Добрич ще вземе участие в пролетното почистване на град Добрич на 24 април в подкрепа на общонационалната кампания „Да изчистим България за един ден”.

През седмицата 27 - 30 април в три училища в гр. Добрич е предвидено провеждането на обучителни дейности по темата  „Земя и природа“.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен