Проверяват под лупа строежите по морето

Започват масирани инспекции

Главната инспекция по труда започна масирани проверки по строителните обекти в морските курорти. Причината - приближаването на старта на летния сезон и необходимостта от бързото приключване на строителните дейности, информира "Нова ТВ".

Кратките срокове за изпълнението им създават риск относно безопасността на труда, тъй като може да доведе до необходимост от бързо наемане на работна ръка без нужната квалификация. Нерядко, за да не се бави работата, се пренебрегват и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, информират от ГИТ.

Инспекторите обръщат особено внимание на осигуреното обезопасяване срещу падане от височина, срещу удар от падащи предмети, на изкопите, на ел. обзавеждането, дали са осигурени лични предпазни средства и т.н. Ако дейността на спрян от инспекторите обект бъде подновена преди отстраняване на нередностите, ще се сезира прокуратурата. След издаването на заповеди от общините за спиране на строителството по летните курорти, ще се проверява дали е създадена организация за тяхното обезопасяване и ограничаване на случайния достъп.

За да бъде защитен животът и здравето на инспекторите, "замразените" обекти ще бъдат обхождани само с длъжностно лице, имащо отношение към обекта. При невъзможност за да бъде осигурено такова лице, се извършва само външен оглед за наличието на ограда и състоянието на изкопите и захранващите временната ел. инсталация кабели, намиращи се извън границите на строителната площадка.

По време на масираните проверки инспекторите са задължени да информират проверяваните лица за достъпните материали, свързани със създаването на по-безопасна работна среда в строителството.

В Инспекцията по труда се отчита, че сектор "Строителство" е един от най-рисковите, поради което контролът при него е сред приоритетите в инспекционната дейност на агенцията. Всяка година се планира специална мярка за контрол на строителните обекти, а проверките по нея се активизират със активизирането на строителния сезон. Отчита се всяка негативна тенденция и се вземат мерки за ограничаването ѝ.

През 2014 г. беше отчетено зачестяването на тежки злополуки в сектора вследствие на свличане на земни маси. Веднага беше организирана извънредна кампания на обекти с голям обем изкопни работи, добавят още от ГИТ.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"