ЕС отпусна 275 милиона за развитие на селските райони по мярка 13

Как и кой може да кандидатсва?

275 милиона евро отпусна ЕС по мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения". Мярката е част от Програмата за развитие на селските райони и е отворена за кандидатстване.

Какви са изискванията към фермерите и кой може да се възползва от европейското финансиране - отговорите дава Евгени Гергов, експерт в дирекция "Развитие на селските райони" в земеделското министерство".

"Мярка 13 е съставена от две подмярки: 13.1 - компенсационни плащания в планинските райони, и 13.2 - компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения. Тези две мерки са идентични с мярка 211 - плащания за планински райони, и мярка 212 - плащания за райони, различни от планинските от стария програмен период", обясни Гергов пред Дарик.

По думите му допустими за финансиране са земеделските стопани, които обработват земеделска земя в съответния необлагодетелстван район: "Плаща се за хектар обработвана земеделска земя или за декар обработвана земеделска земя. Земеделският стопанин така или иначе си обработва земята, получава си плащанията по схемата за единно плащане на площ и допълнително върху същата площ получава подпомагане за необлагодетелстваните райони".

Евгени Гергов обясни, че земеделските стопани много лесно могат да кандидатстват за необлагодетелстваните райони: "Кандидатстването става заедно с общото заявление за кандидатстване на площ. Това е по наредба 5. Те отиват в общинската служба, както по схемата за единно плащане на площ, в срок от 1 март до 15 май става подаването на заявления. Като до 31 май могат да правят корекции, а след 31 май до 9 юни има наказание 1% на ден за всеки работен ден. През целия програмен период мярката разполага с 275 милиона евро. Това са достатъчно средства, за да могат да покрият нуждите на нашите земеделски стопани, които кандидатстват в тези райони".

Експертът призова земеделските стопани от тези райони да кандидатстват, тъй като има достатъчно отпуснат бюджет за тези две мерки.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен