292 деца са починали в домове

Общество

29-04-2015, 15:25

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Българският хелзинкски комитет иска разследване

292 деца са починали в домовете от началото на процеса на деинституционализация през юни 2010 г. до 31 декември 2014 г.

Това е изключително голям брой смъртни случаи на деца в домове за медико-социални грижи, заявяват от Българския хелзинкски комитет (БХК). В писмо до ръководителя Ева Жечева от правозащитната организация настояват Държавната агенция за закрила на детето да разследва случаите.

Експертите в БХК са потърсили подробни данни, след като и предварителните данни са показали висок процент смъртност.

„Изследователите на БХК разбират, че смърт може да настъпи вследствие на заболяванията и уврежданията на децата в ДМСГД, но са обезпокоени от изключително високия брой смърти и вярват, че случаите трябва да бъдат обект на задълбочена проверка. Тази проверка следва да бъде широко фокусирана и да разкрие както специфичните, така и системните фактори, довели до този тревожен резултат”, се казва в писмото.

Домовете за медико-социални грижи за деца се управляват от Министерство на здравеопазването. В тях се настаняват деца от 0 до 3-годишна възраст, които са лишени от родителски грижи и/или деца с увреждания, които се нуждаят от постоянна рехабилитация. В момента в страната функционират 29 такива дома и в БХК са получени данни от всички. За сочения период общо 292 са смъртните случаи на деца в тези институции.

Процесът на деинституционализацията е политически проект, който цели закриването на 173 институции за деца в България и извеждането на децата от тях в алтернативни услуги, реинтегрирането им обратно в семейството или отглеждането им в семейна или близка до семейната среда.

Деинституционализацията трябва да приключи до 2025 г., когато не трябва, според документите и стратегиите, да има нито едно дете в институция.

Той е основан върху широко споделяното от съвременната наука разбиране, че институционалната грижа уврежда сериозно както психичното, така и физическото развитие на децата, настанени в институции. Това се отнася особено за децата в най-ранна възраст.

На практика процесът започна през 2010 г. с извеждането на деца с увреждания над тригодишна възраст от домовете за медико-социална грижа за деца и домовете за деца с умствена изостаналост. Понастоящем този процес не е приключил и в много домове на България продължават да се отглеждат голям брой деца.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"