ЕК очаква 1% растеж на икономиката ни

Свят

05-05-2015, 14:22

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Основен двигател на растежа ще бъде експортът, както и вътрешното търсене

Европейската комисия (ЕК) очаква икономиката на България да нарасне с 1 на сто през 2015 г., показва пролетната прогноза на експертите от Брюксел.

Обновената оценка изпреварва предишните очаквания на ЕК от есента на 2014 г. Тогава Брюксел прогнозираше, че българската икономика ще се разшири с 0,6 на сто през тази година.

Що се касае до 2016 г., ЕК прогнозира 1,3 на сто ръст спрямо предишната прогноза за разширение от 1%.

Поглеждайки към Европейския съюз като цяло, от ЕК изтъкват, че благоприятните икономически условия оказват положително въздействие върху растежа в блока. Според прогнозата тези краткосрочни фактори ускоряват иначе умерения цикличен подем в ЕС.

Икономистите на Комисията прогнозират, че брутният вътрешен продукт на 19-те страни от еврозоната ще нарасне с 1,5% в сравнение с предишната оценка за разширение от 1,3%. Те също така прогнозират ръст в 28-членния ЕС в размер на 1,8% спрямо 1,7% в предходната оценка.

От ЕК изтъкват, че в подкрепа на икономиките на Стария континент действат едновременно редица фактори – все още относително ниското равнище на цените на нефта, стабилният растеж на световната икономика, продължаващото обезценяване на еврото, както и благоприятните икономически политики в ЕС.

Според Комисията провежданата от Европейската централна банка политика на увеличаване на паричната маса оказва значително въздействие върху финансовите пазари, като допринася за понижаване на лихвените проценти и очаквания за подобряване на условията на кредитиране. Като цяло неутралната политика по отношение на фискалната дисциплина, която се прилага в повечето страни от ЕС, също насърчава растежа. С времето се очакват и първите резултати от прилагането на структурните реформи и Плана за инвестиции за Европа, допълват от ЕК.

През април Министерството на финансите (МФ) ревизира в посока нагоре прогнозата си за икономическия растеж през 2015 г. и вече очаква ръст от 1,4% припървоначалните 0,8%.  Миналата година брутният вътрешен продукт (БВП) се разшири с 1,7% – най-бързият растеж от 2 г. насам.

За 2016 г. министерството очаква ускоряване на растежа до 1,7%, за 2017 г. – до 2,3%, а за 2018 г. – забавяне на ръста до 2,1%. Според МФ в следващите две години основен принос ще имат частното потребление и инвестициите заради подобряването на бизнес климата в страната и повишаване на кредитната активност.

ЕК отбелязва, че след фалита на Корпоративна търговска банка е било нарушено доверието както в частния, така и в бизнес сектора, но действията по възстановяването на гарантираните кредити са допринесли за нормализиране на обстановката. Все пак от Брюксел предупреждават, че нови трусове във финансовата система ще се отразят подчертано негативно на икономиката ни.

Отчита се повишеното ниво на заетост в икономиката, като през 2014 г. броят на безработните е намалял с 0.4%. За 2015 г. и 2016 се да продължи плавното възстановяване на пазара на труда. През 2016 г. се очаква безработицата да се понижи до 9.8% при 11.4% в края на 2014 г.

Нивото на инфлация в страната се очаква да остане ниско почти до края на тази година. ЕК отбелязва, че с хармонизиран индекс на потребителските цени от минус 1.4% за 2014 г. България е страната в ЕС с най-нисък индекс на потребителските цени от целия ЕС.

Въпреки положителните данни за изпълнението на Бюджет 2015 г. до момента, ЕК очаква дефицитът в края на тази и през 2016 г. да се задържи малко под прага от 3% или около 2.9%.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен