"Грийнпийс" алармира за пестицидите

Общество

12-05-2015, 16:46

Снимка:

Варнаутре.бг/архив

Автор:

bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Организацията притиска с доклад евролидерите за спешни мерки

Вродени малформации, умствена изостаналост, различни форми на рак, изменения в ендокринната система, нервно-дегенеративни разстройства като алцхаймер и паркинсон, съобщи ФОРУМНЮЗ. Това са само част от катастрофалните ефекти, които оказват върху човешкия организъм разрешени и широко използвани в Европа, включително и у нас, пестициди, показват изследвания на Стария континент. Проучванията са обобщени в публикуван днес доклад на „Грийнпийс“, изготвен по повод решението на Световната здравна организация (СЗО) да прекласифицира като канцерогенен един от най-разпространените в света хербициди – глифозат.

Решението на СЗО идва след десетилетия на широка употреба на този химикал в селското стопанство. Въпреки това глифозата е разрешен за употреба у нас и се използва в земеделието. Пестициди, които са токсични за нервната система и могат да предизвикват трайни увреждания у човека дори в минимални количества – органофосфатите, пиретроидите и карбаматите, също са позволени в България и се използват в земеделието.

Докладът обобщава резултатите от текущи рецензирани изследвания на пестициди и тяхното прилагане или потребление, които допринасят за по-голям брой здравни проблеми, засягащи земеделските производители, работниците в парници и техните семейства. Налице са твърди доказателства, че излагането на тези химикали причинява ракови заболявания. Данните показват още, че някои пестициди, например синтетичните пиретроиди, могат да нарушат имунната и хормоналната системи и са значителен допълнителен рисков фактор за специфични хронични заболявания, като например астма.

Излагането на пестициди по време на бременност носи допълнителни рискове за развиващото се дете, тъй като някои от тези химикали директно преминават в плода в утробата. Счита се, че ефектът от това излагане в бремеността продължава да действа по време на детството под формата на вродени малформации и вероятно забавяне на умственото развитие. Вземайки предвид различните начини на излагане на химикали в дома, храната и околната среда, здравето на малките деца е изложено на риск в по-голяма степен

Европейската комисия и политиците в цяла Европа трябва постепенно да премахнат употребата на синтетични химически пестициди в селското стопанство, препоръчват авторите на доклада. Приоритет според тях следва да бъде забраната на пестициди, които имат канцерогенни свойства, както и такива, които са мутагенни или токсични за възпроизвеждането (канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества (CMRs), категории I и II), и пречат на хормоналната система (ендокринни дизраптори (EDCs), както и химически вещества с невротоксични свойства.