Ученици обсъждаха вредата от дрогата

Над 60 ученици от Разлог участваха в среща-дискусия на тема "Превенция срещу дрогата”

Над 60 ученици от Разлог участваха в среща-дискусия на тема „Превенция срещу дрогата”, организирана от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разлог. Учениците с интерес разговаряха с д-р Теменужка Любенова от Областния съвет по наркотични вещества и обществените възпитатели към местната комисия.

Изключително голямо въздействие върху тийнейджърите от Разлог имаха представените филми по действителни случаи на наркозависими млади хора, както и предоставените информационни материали за наркотичните вещества. Според учениците именно с откровените разговори и представянето на факти за пагубното влияние на дрогата върху човешкия организъм ще се постигне превенция срещу наркотичните вещества.

Д-р Любенова изказа специална благодарност на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разлог за активната им работа. Тя разказа  на учениците от Разлог, че на всеки наркопласьор идеята е да ги подмами с това, че „от веднъж никой на става наркоман”. Проява на характер и гаранция за здраво бъдеще е да откажеш в подобна ситуация. Проява на „стадно чувство” е да опиташ, за да не те помислят за „задръстен”.

Предстоят още срещи и дискусии с ученици по важни теми.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен