Обсъждат отчета на бюджета на Община Добрич за 2014 г.

На 27.05.2015 г. (сряда) от 16,00 часа в Голямата заседателна зала на етаж 2

Председателят на Общинския съвет в Добрич  Ангел Табаков отправи покана за участие в публичното обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община Добрич за 2014 г. Поканени са всички граждани, представители на бизнес-средите, неправителствени организации, пенсионери, младежки организации, второстепенните разпоредители с бюджет  и цялата общественост на Добрич.

Публичното обсъждане ще се проведе на 27 май от 16 часа в сградата на Общината в Голямата заседателна зала -  етаж 2. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това на интернет страницата на общината – www.dobrich.bg. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"