50 години МСК

Портфейл

25-05-2015, 16:30

Снимка:

МСК

Автор:

AMG

Всичко от Автора

В дългогодишната си история, компанията взема участие при изграждането на едни от най-значимите обекти на енергетиката, инфраструктурата, леката и тежката промишленост

Днес, 25 май, ”МСК” АД отбелязва 50 години от основаването си. Дружеството е създадено през 1965 година като специализирано поделение за производство и монтаж на метални конструкции и сглобяем стоманобетон към ДФ „Промишлено строителство”

За 50 годишното си съществуване, МСК е участвала в строителството на над 900 големи обекти на енергетиката, инфраструктурата и леката и тежката промишленост в България и чужбина, утвърждавайки позицията си като надежден партньор за производство и монтаж на метални конструкции с висока сложност на детайла.
Сред емблематичните обекти на компанията са: Кремиковци, Реактори и машинна зала на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, КЦМ Пловдив, Завод за тежко машиностроене Радомир, Медодобивен комбинат Пирдоп, ТЕЦ Марица Изток 2, Стомана Перник, Зала 1 на НДК, Аспаруховия мост във Варна и много други.
МСК АД е изпълнявала строителство на обекти в Германия, Русия, Украйна, Либия, Турция, Сърбия, Хърватска и … дори е приела предизвикателството да поеме изграждането на обект на Антарктида – за Българската антарктическа база на остров Ливингстън.

Сред настоящите обекти на МСК са Изграждане на конструкцията за новата инсталация за преработка на тежки остатъци в Лукойл Нефтохим Бургас, където са монтирани над 5,500 тона метална конструкция. Компанията изпълнява редица търговски и логистични обекти, шоуруми и административни сгради.

Изгражданата в продължение на 50 години материално-техническа база, позволява на МСК да извършва цялостно строителство на обекти от всяка сфера на икономиката.

Висококвалифицираният персонал играе основна роля при утвърждаването на МСК като качествен и надежден партньор. Сред служителите на компанията са както професионалисти с дългогодишен опит, така и млади и амбициозни служители с иновативни и смели идеи и решения.

За постоянното подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, гарантиращи чиста околната среда и здравословни и безопасни условията на труд, компанията е внедрила, прилага успешно и е сертифицирана по следните международно признати стандарти: ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството BS OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа“ и БДС EN ISO 14001:2004 „Системи за управление по отношение на околната среда”. В момента дружеството въвежда изискванията на БДС EN 1090 – „Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави“.

МСК е сред учредители на Българската Асоциация за метални конструкции чиято цел е популяризиране на използването на метални конструкции в България и повишаване на тяхната сигурност.

Като член на Камарата на строителите в България, МСК разполага с Първа категория за Първа, Втора и Трета група строежи.

За повече информация посетете:
www.mck.bg