Вече полагат хоризонтална маркировка по пътя Равнец – Дъбовик – Пчеларово

Проектът е на стойност 2 196 989 лв.

Започна полагането на  хоризонтална маркировка и поставянето на вертикална сигнализация по рехабилитираната пътна отсечка между селата Равнец, Дъбовик и Пчеларово в община Генерал Тошево. Паралелно с тези дейности,  вървят и довършителни пътно-строителни работи по оформяне на банкета на дългата 11 км отсечка. Очаква се пътя, който е част от общинската пътна мрежа, да бъде напълно готов до средата на месец юни.

    Ремонта на инфраструктурния обект се извършва по проект „Рехабилитация на път DOB 3034 с. Равнец – с. Дъбовик и път DOB 3032 Дъбовик – Пчеларово и разширяване на водоснабдителната система в село Равнец”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, Мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Общата стойност на предвидените дейности след проведените процедури по избор на изпълнител е 2 196 989 лв.

    През летния сезон предстои да бъдат цялостно или частично рехабилитирани пътищата в селата Сноп, Градини, Рогозина, Бежаново, Александър Стамболийски, Василево и др.