За година външният дълг е нараснал с 2,22 млрд. евро

Портфейл

29-05-2015, 06:26

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Дължи се на ръст на задълженията на държавата

Брутният външен дълг в края на март е 39,38 млрд. евро, което е с 387 млн. евро по-малко спрямо края на 2014 г., обявиха от БНБ, пише standartnews.соm. За година обаче дългът нараства с 2,22 млрд. евро, което се дължи на ръст на задълженията на държавата. Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на март е 6,452 млрд. евро, като спрямо края на 2014 г. се увеличава с 425 млн. евро. За година дългът на сектор Държавно управление нараства с 2,985 млрд. евро (86,1%). Външните задължения на сектор Банки са 5,185 млрд. евро. Те намаляват със 706,6 млн. евро на годишна база. Външните задължения на Други сектори са 11,9 млрд. евро, като намаляват с 200 млн. евро за една година. В края на март вътрешнофирменото кредитиране е 15,84 млрд. евро, което е ръст с 141 млн. евро.

За периода януари-март получените кредити и депозити от чужбина са 2,522 млрд. евро. От тях 2 млрд. евро са за сектор Държавно управление, основно поради придобитите от чужди инвеститори ценни книжа от емитираните през март облигации на международните пазари на обща стойност 3,1 млрд. евро.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"