Поставят до месец под надзор закъсалите банки

Портфейл

04-06-2015, 08:11

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Спецфонд за преструктуриране на банки ще им помага, за да не се стигне до фалит

Закъсали банки да престояват под специален надзор 1 месец вместо сегашните 6 месеца, пише "24 часа". Специален фонд за преструктуриране на банки ще им помага, за да не се стигне до фалит.

Това предвижда проект на закон за преструктуриране на банки, който кабинетът одобри.

Трезорите ще пълнят фонда с вноски, като целта е до 10 години натрупаните в него пари да покриват 2% от размера на гарантираните влогове в цялата банкова система.

Размерът на вноските ще е различен за всяка банка в зависимост от рисковия ѝ профил и от дела на нейните задължения в общите дългове на системата, като от тях вече задължително ще се изваждат гарантираните депозити. Освен редовни вноски БНБ може да предложи и извънредни, които могат да са до 3 пъти по-високи от редовните.

Проектът въвежда специални механизми за ранно справяне с банкови кризи, като затруднените трезори се изолират, за да не заразят цялата банкова система. Когато установи банка, която има проблеми, БНБ ще уведомява финансовия министър, а той има право на вето върху решението.

Всички банки вече задължително ще правят планове за възстановяване. Ранната намеса предвижда назначаването на временен управител за 1 г., вместо квесторите, които управляват сега банки под специален надзор.

Четири инструмента за преструктуриране може да използват БНБ и финансовият министър, предвижда още проектът. Те ще се намесват, когато банка е понесла загуби, които изчерпват собствения ѝ капитал, нейните активите стават по-малко от задълженията, или самата банка е поискала публична подкрепа.

Единият инструмент за оздравяване е чрез продажба на стопанска дейност на трезорите.

Вторият-създаването на т.нар. “мостова банка”, в която да се прехвърлят активи на закъсалия трезор. Мостовата банка ще се създава с капитал от фонда за преструктуриране и ще работи не повече от 2 г., след което трябва да бъде продадена или затворена. Активи могат да се прехвърлят и към специално дружество за управление на активи.

Тези дружества трябва да са изцяло или частично собственост на фонда за преструктуриране на банките. Законът задължава тези дружества да управляват прехвърлените активи така, че да получат възможно най-много пари при тяхната евентуална продажба или ликвидация. Преструктурирането може да включва и т.нар. споделяне на загубите на закъсалата банка - част от задълженията се отписват и кредиторите солидарно понасят загуби. Държавата също може да се намеси, осигурявайки капиталова подкрепа, или да влезе временно като собственик в закъсалата институция. За последните два инструмента решение ще взема МС.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен