Уреждат равенството между половете със закон

Снимка:

news.old.expert.bg

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Държавната политика по равнопоставеност отива при Калфин

Проект на изцяло нов Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, какъвто в страната ни няма, написа кабинетът и вчера го пусна за обществено обсъждане, пише в. "Монитор". Той е в изпълнение на национални програмни документи и ангажименти на България по международни договори, уточняват вносителите.

 Текстовете предвиждат равни възможности за двата пола във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот в страната, равен достъп до всички ресурси в обществото, премахване на дискриминацията и насилието. Разписва се също „балансирано представителство” на жените и мъжете във всички органи, вземащи решения, без обаче да се посочват конкретни квоти за присъствие на дамите във властта.

 Ръководенето, координирането и контролирането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете ще се повери на министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той ще трябва да разработва и следи приемането на поправки в нормативни актове, които имат отношение към равенството между половете. Калфин ще трябва също да организира и координира разработването на система за мониторинг на антидискриминационните мерки и да поддържа международни контакти в сферата. Социалният министър ще оглави и Национален съвет по равнопоставеност на жените и мъжете, който ще бъде създаден към МС 6 месеца след приемането на закона. Дейността на звеното ще бъде подпомагана от координатори, които ще правят оценка на въздействието по пол на нормативните актове и ще организират обучения.

 За значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете Калфин ще награждава със специален отличителен знак, предвижда още законопроектът.

 В него обаче няма разписани глоби за хората, които газят разпоредбите.