1, 3 млн лв. постъпления от конкурса за отдаване на общинска земя Ген. Тошевско

Представиха 26 оферти на земеделски стопани

1 289 211, 464 лв. са постъпленията от проведения през тази седмица конкурс за отдаване на земи от Общински поземлен фонд в Община Генерал Тошево за стопанската 2015/2016 година. 26 оферти на земеделски стопани от региона наддаваха за 12 456, 490 дка плодородни общински земи. С постъпилите ценови предложения на първата процедура бяха договорени 11 075, 466 дка., като неотдадените на първия конкурс земи предстои да бъдат договорени на втория такъв, който ще се проведе на 1 юли от 9.00 часа в залата на III етаж на Общинска администрация.

На първата конкурсна процедура средната цена за отдаден декар чернозем е 116, 402 лв., при 112 лв. през миналата 2014 година. Между 128 - 130 лв, са средните цени, дадени за декар, в землищата на селата Горица, Калина, Конаре и Бежаново. Най-високата наемна цена е дадена за парцел от 100 дка в с. Бежаново и е в размер на 152 лв/дка.

Постъпленията в общинската хазна   при отдаване на общински земи формират най-голямото перо от  собствени приходи в бюджета на Генерал Тошево, като средно съставляват 30 - 32 % от неговата рамка.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"