Магистрати мотаят дела над 20 години

Най-доброто от печата

13-06-2015, 08:38

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Прокурори и съдии влизат неподготвени в съдебната зала, установи Инспекторатът на ВСС

И през 2014 г. продължава негативната тенденция прокуратурата и съдът да мотаят неоправдано дела години наред. Най-фрапантно е бавенето на две дела - наказателно и гражданско, в продължение на 21 години, установи Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, който вчера публикува доклада си. Съдилищата не решават делата с необходимата бързина, бездейства се през дълги интервали от време, прокуратурата не изпълнява дадените от съда указания, гласят заключенията на инспекторите. Най-голямо е бавенето в София, но там са и най-натоварени. 
Цели 21 години например е разследвано блудство и изнасилване на непълнолетна. Софийската районна прокуратура го е спряла за 16 години заради отсъствието на свидетел, който през това време ту влизал, ту излизал от страната, тоест можел е да бъде установен всеки път, когато е минавал границата. Дело за делба е пътувало по инстанциите 21 години и 7 месеца. Друг наказателен процес - за грабеж, е продължил 15 г. и 9 месеца, тъй като следовател от Пловдив бездействал 6 години и 2 месеца по него. Когато делото стигнало до съд, 41 пъти било отложено. 
Основните пропуски в дейността на съда, прокуратурата и следствието се дължат на лоша подготовка по конкретните дела, което означава, че се правораздава, без да се четат материалите. В доклада се говори още за безкритично допускане и събиране на доказателства, насрочване на заседания през значителни периоди от време, липса на активност у разследващите органи, несъобразяване с посочените в процесуалните закони срокове. Наблюдаващите прокурори прекратяват дела, преди да са извършени всички необходими действия по разследването и преди да е направено задълбочено и пълно изясняване на фактическата обстановка по делото. 
През 2014 г. са били подадени 581 заявления за бавно правосъдие. От тях 365 са приети за основателни - 251 са по граждански дела, а 114 - по наказателни. По 153 от тях на потърпевшите граждани е предложено споразумение. Изплатени са 413 300 лв. обезщетения.
Инспекторатът е получил 1854 оплаквания за различни нарушения от съдебните органи. Без разглеждане са оставени 426 от тях. Отправени са 212 препоръки до административни ръководители. На фона на многото нарушения прави впечатление, че органът е внесъл само четири предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати през м.г. Същият е броят им и през 2012 г. През 2013 г. предложенията са били седем.
Проверяващите са установили, че не се спазват препоръките от предходни проверки във връзка с контрола върху съхранението, връщането или унищожаването на веществените доказателства. В почти всички проверени прокуратури липсва организация парите и другите ценности, иззети като веществени доказателства, да се предават за пазене в търговска банка или в БНБ. Не се следяла редовно и книгата за изпълнение на присъдите в прокуратурите, въз основа на която осъдените се вкарват в затвора.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен