Отлично усвояваме европарите по ОП "Околна среда"

Портфейл

15-06-2015, 14:16

Снимка:

Община Габрово

Автор:

bulgariautre.bg

Всичко от Автора

От БАН заключават, че в сектор земеделие има раздвижване

Сраната ни е отличник по отношение на усвояването на европейски пари по Оперативна програма "Околна среда" за периода 2007-2013 година. До този извод са стигнали от Института за икономически изследвания (ИИИ) към Българската академия на науките (БАН), които проследяват как Оперативните програми от предишния програмен период са помогнали за икономическото развитие на България.

На пресконференция от института оцениха приноса на ОП "Околна среда" и на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за по-добрата икономическа среда у нас.

"България до голяма степен успя да усвои предвидените средства. Средната усвояемост от 2007 до 2014-та година е около 80%", отбелязаха от учените и посочиха, че най-много пари сме договорили и усвоили през последните три години. "В последните месеци много динамично се усвояват парите по програмата", изтъкна още гл. ас. Дочка Велкова от ИИИ.

За да докаже сериозността на темата тя напомни, че предвидените пари по ОП "Околна среда" за България са в размер на 1,8 млрд. евро, които са разпределени в две приоритетни оси - "Води" и "Отпадъци".

Частично се е подобрила публичната инфраструктура, оцениха още от института, като мотив за извода им е фактът, че има 13 нови пречиствателни станции, две нови изцяло завършени депа за битови отпадъци и още 19 в процес на изграждане.

С поглед към Общата селскостопанска политика на ЕС и участието на България в нея от ИИИ изтъкнаха, че в сектор земеделие определено се наблюдава раздвижване.

За съжаление обаче парите от тази земеделска европейска политика са били насочени към интензивните производства, например на зърно и зърнени култури, а не към стоките с висока добавена стойност.

Заради това от института заключиха, че страната ни има проблем не с механизмите за усвояване на европейски средства, колкото с формулирането и позиционирането на националните приоритети за развитие в родното земеделие.