Фермерите без животни остават без терени

Общество

16-06-2015, 07:00

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Кметове и шефове на земеделски служби ще отнасят глоби

Фермерите, които са наели общински пасища, но не отглеждат животни, а само получават помощи за единица площ, може да загубят договорите за ползване на терените. Това предвиждат промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които са подготвени от Министерството на земеделието, пише standartnews.com. Целта е фермерите с животни да имат терени, на които да ги пасат. В момента има действащи дългосрочни договори, при които пасища и мери от държавния и общинския поземлен фонд са отдадени чрез търг освен на животновъди, и на стопани, които нямат животни, но са поели ангажимент да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, каквато възможност съществуваше в стария вариант на закона.

Много животновъди обаче се оплакват, че нямат достатъчно земя, а големи площи, в които са разположени фермите им, се ползват от лица които нямат животни, но получават субсидии за площ. Затова с промените в закона се предлага всички ползватели на общински и държавни пасища, които нямат животни или техният брой не отговаря на ползваните площи, в срок до 1 февруари 2016 г. да закупят животни, чиито брой и вид да отговаря на наетите терени. Ако не изпълнят тези изисквания, договорите им ще бъдат прекратени от кметовете на общини или от шефовете на областните дирекции "Земеделие". При неизпълнение на това задължение кметовете и директорите на земеделските служби ще бъдат наказвани с глоби от 5 хил. до 10 хил. лв.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"