Следят за месец закъсалите банки

В краен случай - одържавяване

Закъсалите банки да престояват под надзор само един месец вместо сегашните шест. Спецфонд за преструктуриране на банки ще помага, за да не се стигне до фалит. Това е записано в проекта на закон за преструктуриране на банки, внесен от кабинета в парламента, цитиран от „24 часа“.

Трезорите ще го пълнят с вноски, като целта е до 10 г. натрупаните пари да покриват 2% от гарантираните влогове в цялата банкова система. Размерът на вноските ще е различен за всяка банка и ще зависи от нейния рисков профил, както и от дела на нейните задължения в общите дългове на системата. От задълженията пък вече задължително ще се изваждат гарантираните депозити. Освен редовни вноски, БНБ може да въвежда и извънредни, които могат да са до 3 пъти по-високи.

Въвеждат се механизми за ранно справяне с банкови кризи, като затруднените трезори ще се “изолират”, за да не “заразят” цялата банкова система. Когато установи банка с проблеми, БНБ ще уведомява финансовия министър, а той има право на вето.

Проектът задължава всички банки да правят план за възстановяване от кризисни ситуации. Ранната намеса включва назначаването на временен управител за 1 г., вместо квесторите, които управляват сега банки под специален надзор.

Четири инструмента за преструктуриране може да използват БНБ и финансовият министър. Те ще се намесват, ако банка е понесла загуби, изчерпали собствения капитал, активитете стават по-малко от задълженията, или банката е поискала подкрепа.

Оздравяване може да се извърши чрез продажба на стопанска дейност. Друг инструмент е създаване на т.нар. “мостова банка”, в която да се прехвърлят активи на закъсалата. Спецфондът ще финансира създаването на мостовата банка, а тя ще работи до 2 г., след което ще бъде затворена, или продадена. Активи могат да се прехвърлят и към специално дружество за управление.То може да бъде пълна или частично собственост на фонда за преструктуриране.

Законът ще го задължи да управлява прехвърлените активи така, че да получат възможно най-много пари при тяхната евентуална продажба или ликвидация. Преструктурирането може да включва и т.нар. споделяне на загубите на закъсалата банка - част от задълженията се отписват и кредиторите солидарно понасят загуби. Държавата също може да се намеси, осигурявайки капиталова подкрепа, или да влезе временно като собственик в закъсалата институция. За последните два инструмента решение ще взема МС.