ВКС няма да гледа семейни, трудови и някои търговски дела

Общество

22-06-2015, 06:57

Снимка:

bnr.bg

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Депутатите разтоварват Касационния съд с промените в ГПК

Депутатите продължиха с практиката, започната с новия Граждански процесуален кодекс (ГПК) - да разтоварват от дела Върховния касационен съд, пише в. "Сега".

На второ четене в парламента бяха приети редица важни промени, стесняващи достъпа до касационната инстанция. До трета инстанция например ще стигат само търговски дела с цена на иска над 20 000 лв. Прагът за гражданските дела остана 5000 лв. Тук обаче бе направено важното уточнение, че цената на иска няма да прегражда достъпа до трета инстанция на "искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост".

С промените беше прието окончателно, че ВКС като цяло няма да се занимава с трудови дела, с някои изключения. На три инстанции ще се гледат исковете за заплати и обезщетения по трудово правоотношение с цена над 5000 лв., както и тези за незаконно уволнение, възстановяване на предишната работа и обезщетение за оставането без работа.

Прието беше и ограничаване на достъпа до ВКС и на още близо 20 вида дела. Сред тях са например тези за издръжка, както и брачните искове. ВКС няма да се произнася по решенията, с които детето след развод е настанено при близки, различни от родителите, в приемно семейство или институция. Сред тези дела са и споровете за упражняване на родителските права и задължения, както и тези за пътуване на детето в чужбина.

На две инстанции ще приключват и реституционните искове на гражданите, пропуснали срока за възстановяване на собствеността си върху земеделски земи и гори. Няма да има трета инстанция и за делата за отмяна на незаконни решения по линия на етажната собственост, молбите за промяна на име, както и споровете по законността на стачки.

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"