Агенцията по храните и митниците ще контролират в обща онлайн мрежа

Общество

30-06-2015, 18:28

Снимка:

noa.bg

Автор:

bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Ще следят активност, актуалност на данните и електронните подписи паралелно

Агенция "Митници" и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще ползват платформа за обмен на данни при контрола на стоките. 

Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по проекта "Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция "Митници" и Българска агенция по безопасност на храните".

Ръководителят на проекта Станислав Терзиев от Агенция "Митници" отбеляза, че проектът ще подпомогне по-доброто управление на митническите процеси, като допринесе за опростяване на тяхното регулиране чрез намаляване на разходите за бизнеса, повишаване на ефикасността и прозрачността в тези процеси, пише нюз.бг. Той обърна специално внимание, че успешното реализиране на проекта и внедряването на информационно-комуникационната платформа за оперативна съвместимост и обмен на данни ще доведе до по-голяма надеждност на работата и цялостно оптимизиране на административния процес.

В рамките на проекта е изградена единна информационно-комуникационна платформа за обмен на данни и единен web-базиран вход за предоставяне на електронни услуги на администрациите при обмен на данни с Агенция "Митници".

Единният вход дава възможности за регистрация на администрациите, които ще ползват платформата, както и на потребителите от администрациите, включени в платформата, възможност за следене на активност, на актуалност на данните и електронните подписи (КЕП) и др.

За изпълнител е избран класираният на първо място участник в обществената поръчка "Ай Би Ес България" ЕООД, като предвидените за изпълнение дейности са реализирани в заложените срокове.

Изпълнението на дейностите по проекта се осъществява с финансова подкрепа в размер на 383 439, 86 лв. от Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.