Предлагат да отпадне таксата "Зелена карта" за страните от ЕС, Сърбия, Турция и Русия

Портфейл

07-07-2015, 06:59

Снимка:

pravatami.bg

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Пуснаха за обществено обсъждане проект за нов застрахователен кодекс на КФН

Българските автомобили ще могат да пътуват до страните от ЕС, Сърбия, Турция и Русия, без да се плаща допълнителна такса за "Зелена карта" към задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Това гласи проект за нов кодекс за застраховането, който е подготвен от КФН и пуснат за обществено обсъждане от МФ, пише standartnews.com. Заедно с полицата по "Гражданска отговорност" шофьорите ще получават и сертификат "Зелена карта", без да се събира допълнителна такса, гласи проектът. Като освен във всички страни от ЕС, както и в Андора, Швейцария и Сърбия, шофьорите ще може да пътуват с "Гражданска отговорност" без допълнителни такси и в страните, които членуват в системата "Зелена карта". Това са Албания, Мароко, Босна и Херцеговина, Русия, Беларус, Молдова, Македония, Тунис, Израел, Турция, Иран, Украйна и Черна гора. Промените се правят, тъй като редица компании в момента имат по-висока цена на "Гражданска отговорност", ако шофьорът излиза в страните от ЕС, което по принцип не се допуска. Затова в проекта на нов кодекс изрично е записано, че застрахователят не може под никаква форма да договаря или да изисква допълнителна премия или доплащане във връзка с покритие на гражданската отговорност на автомобилистите извън пределите на България - за ЕС и страните, членки на системата "Зелена карта".

Повишава се и лимитът на отговорност на застрахователите по "Гражданска отговорност" до 10 млн. лв. независимо дали е пострадал само един или няколко души. Сега при един пострадал лимитът е 2 млн. лв. Освен това се предлага изравняване на гарантираните застрахователни вземания при фалит на животозастраховател, с размера на гарантираните влогове при несъстоятелност на банка. Предлага се Гаранционният фонд да изплаща вземанията на всички лица при фалит на животозастраховател в размер до 196 000 лв.

Застрахователите ще плащат обезщетение по полиците "Гражданска отговорност" за много повече рискове. Целта е да се покрият и рисковете, при които шофьорът не е виновен, а пострадалите да могат да получат обезщетение. С новия кодекс за застраховането се разширява покритието на задължителната застраховка и за средните случаи:

1. Когато водачът е недееспособен
2. Когато вредите са причинени от устройство или инсталация на автомобила, включително за вреди от отделяне по време на движение на ремарке или кош
3. Когато вредите са причинени вследствие на отварянето на врати на автомобила по време на движение или когато е спрял
4. Когато вредите са причинени в резултат на повреда на моторното превозно средство, която е довела до пътнотранспортно произшествие
5. Когато вредите са причинени по време на движение на автомобила, в резултат на влошаване на здравословното състояние на водача, което е възпрепятствало управляването на моторното превозно средство
6. Когато вредите са произтекли от моторното превозно средство като вещ по чл. 50 от Закона за задълженията и договорите

Уреждат продажбата на полици по интернет

Правила, по които да се продават застраховки по интернет, ще се въведат с нов кодекс за застраховането, подготвен от КФН. В проекта се въвежда изискване ясно да се посочва кой застраховател или посредник предлага полици през сайта. Освен това в интернет клиентът ще трябва да може да се запознае с всички условия по полицата. Забранява се обаче по интернет да се сключва застраховката "Гражданска отговорност", тъй като по принцип финансовите услуги, които се договорят по мрежата, могат да бъдат отказани в 7-дневен срок.

Въвеждат се и по-ясни правила за сроковете за изплащане на обезщетенията. Към съществуващия 15-дневен срок за произнасяне на застрахователя след представянето на всички необходими доказателства се предлага и срок от 6 месеца за произнасяне, когато не са били представени всички доказателства и компанията изисква допълнителни документи. Ще се въведат и изисквания за квалификация и надеждност на служителите на застрахователите и посредниците, които продават полици. Тези служители, както и застрахователните агенти, периодично ще трябва да преминават през обучение.

Застрахователят плаща за нови части на колата

По полиците "Каско" застрахователите ще плащат за поставяне на нови части в автомобил, който е пострадал при катастрофа. Това предвижда нов кодекс за застраховането, който е подготвен от КФН и пуснат за обществено обсъждане от МФ. В момента, ако счупят фар на автомобил на 10 години, застрахователят изплаща обезщетение, колкото е цената на 10-годишен фар, дори ако трябва да се постави нов при ремонта. Проектът гласи, че при имуществено застраховане възстановителната стойност е стойността за възстановяване на имуществото с ново от същия вид и качество. Така застрахователите ще изплащат обезщетения, които покриват ремонта на пострадалата кола с нови части. Такава е международната практика като целта е да се укаже, че при ремонта не могат да се използват стари материали и суровини, независимо в каква степен е било амортизирано (обезценено) увреденото имущество.

Освен това се предлага застраховател да може да възлага отстраняване на вреди по моторни превозни средства само на външен сервиз, който има застраховка "Гражданска отговорност", покриваща отговорността му за вреди, настъпили вследствие на негово действие или бездействие. Предвижда се минималната застрахователна сума по тази застраховка да е 1 млн. лв. за всяко събитие и 5 млн. лв. за всички събития за една година. Това се предлага, тъй като от КФН са установени значителен на брой случаи, при които клиенти възразяват срещу недобре извършен ремонт на автомобила от сервиз, който е бил посочен от застрахователя.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен