Младежите вече могат да работят до 22:00 часа

Снимка:

Автор:

Bulgaria.utre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Поправките в Кодекса на труда са в сила от днес

Младежите между 16 и 18 години вече могат да работят до 22:00 часа, вместо до 20:00 ч., каквото ограничение имаше досега. Промяната е част от пакета поправки в Кодекса на труда, които влизат в сила с обнародването им в "Държавен вестник" от днес, съобщават от Главната инспекция по труда.

Останалите защити при полагане на труд от малолетни и непълнолетни лица, обаче остават. Те могат да работят при 7-часов работен ден, нямат право да полагат извънреден и нощен труд. Нощен е трудът, положен след 22:00 ч., а за лицата, ненавършили 16 години - след 20:00 ч.

С промените се въвежда и нов вид трудови договори - за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Те са с продължителност един ден и ще се заверяват от Главната инспекция по труда.

Регламентират се нови правила при прилагането на гъвкаво работно време. Според тях работодателят ще продължи да определя време за задължително присъствие на работниците и служителите, но часовете извън него могат да се отработят във всеки друг ден от седмицата.

Изрично се регламентира, че начинът на отчитане на работното време се урежда в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. При контрола ще се следи дали при разпределението на работното време и отработването на часове в други дни се спазват изискванията за задължителна междудневна и седмична почивка.

Отменя се задължението на работодателите да изготвят графици за отпуските, в рамките на които досега те бяха длъжни да предоставят на работниците и служителите си в платена почивка. Остава обаче 2-годишната давност, след края на която неизползваните дни ще се погасяват. Давността изтича две години след годината, за която се е полагал отпускът. Новите текстове позволяват прехвърляне на част от отпуска за следващата година, но работодателят се задължава до средата на годината да осигури използването му. За целта той може и еднолично да изпрати в платен отпуск лице, което не се е възползвало от правото си да го поиска.

Регламентират се две нови основания за прекратяване на трудовите правоотношения. С едномесечно предизвестие работодателят може да освобождава работници и служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. При същите условия, но без предизвестие, работещите могат да прекратяват трудовите си правоотношения с работодателя.