Броят реалните данни за броя жертви на домашно насилие у нас

20-30% от българките съобщават, че са подложени на тормоз, според НПО-та броят им е много по-голям

"20-30% от българките съобщават, че са жертви на домашно насилие". Това обяви Славянка Иванова от Центъра за изследване на демокрацията на пресконференция в БТА. В скандинавските страни тези дялове били значително по-високи.

Причината за това у нас равнищата на отчетено насилие да са по-ниски, би могла да се базира на факта, че не всички форми на домашно насилие се осъзнават като домашно насилие и потърпевшите не винаги съобщават за преживяното.

Фондация "Партнерс-България", Центърът за изследване на демокрацията и норвежката Академия по права на човека стартират Проект "Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак (ДННОПП) и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие (МПЖН)".

Ще правят национално представително проучване, за да разберат по-точни данни за нивата на насилието. В него ще участват около 2500 души.

Предвижда се и количествено проучване сред ромските жени и момичета, като ще бъдат включени 400 души. Около 200 полицаи и социални работници от отделите за социално подпомагане също ще бъдат включени в проучването.

Децата също са целева група на изследването, включително като свидетели на случаи на насилие.

Основната цел на проекта е да се предотврати домашното насилие и насилието, основано на полов признак. На основата на информацията ще се създаде модел за подкрепа на жертвите на насилие, тъй като в момента много от случаите се улавят в твърде късен етап.

Проектът е на стойност 191 523 евро и се финансира по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Изпълнителите отчитат, че вниманието към проблема се засилва през последните години. Изпълнението на проекта ще приключи през април 2016 г.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"