Витоша няма да се развива на парче

Това се предвижда в новия план за управление

Забранява се строителството на нова леглова база на територията на целия парк, съобщават от "Пролес инженеринг" ООД
Наред с опазване на растителните и животински видове и резервати, Новият план за управление на Витоша отваря природния парк за хората. За разлика от сега действащия план проектът ще даде възможност за изработване на цялостна визия на парка. Мотивирано на база на социологически изследвания са определени основните зони в планината:
1. Резерватна, включваща Бистришко бранище и Торфено бранище. Тя е на около 7% от територията.
2. Зоната за опазване на местообитания и скални и геоложки образования е най-голяма - с 55%.
3.Зона за туризъм – това е зоната в ниската част на планината, която граничи с населените места, вилните зони, манастири и култирни обекти. Тя е около 23%.
4.Зоната за хижите и спортни съоражения е около 15%. В нея попадат съществуващите хижи, почивни станции, хотели и лифтови съоражения и други инфраструктурни обекти.
За разлика от предишния план, където възможностите за модернизация на цялата туристическа инфраструктура бяха силно ограничени и на парче, новият проект дава възможност за разработване на цялостна визия на Витоша. Ще се регламентират точно определени места, на които ще се развива спорт и туризъм, в унисон с факта, че паркът е част от програмата София -спортна столица на Европа през 2018 година. Прецизно ще се определят вело и пешеходните маршрути, възможните места за къмпингуване и устройване на барбекюта. Абсолютно се забранява използването на АТВ-та и моторни шейни, с изключение на осигуряване на храна на животните в парка, за технически дейсности и спасителни операции. Новото е, че се забранява безконтролното палене на огън на територията на целия парк, с изключение на определение от Дирекцията на парка места.
Планът определя строга забрана за строителството на нова леглова база под каквато и да е форма на територията на целия природен парк "Витоша". Единствено се допуска модернизация и реконструкция на сега съществуващите хижи, почивни станции и хотели.



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен