Връщат се правата на психично болните

Общество

03-08-2015, 06:34

Снимка:

swiss.medicine.ru

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Новият законопроект отразява задължения, произтичащи от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

С промени в Закона за физическите лица и мерките за подкрепа ще отпадне пълното и ограничено запрещение на хора с ментални увреждания, пише в. "Сега".  Вместо това ще се въведе комплекс от действия, които ще помогнат на тези хора да упражняват правата си самостоятелно. Това са само част от новите правила в закона, който правосъдното министерство пусна за обществено обсъждане. Единственото условие за отпадане на запрещението е човекът да е навършил 18 г., а мерките за подкрепа на хората с увреждания ще се определят от окръжен съд.

Министерството на правосъдието предлага и пълна отмяна на действащия от 1949 г. Закон за лицата и семейството (ЗЛС) и замяната му с новия нормативен акт. От първоначалната редакция на ЗЛС сега действат само разпоредбите, уреждащи някои основни белези на гражданския статус на физическите лица - правоспособност, дееспособност, ограничаване на дееспособността, обявяване на отсъствие и смърт. В останалата си част текстовете са отдавна отменени или са част от други съвременни нормативни актове

На практика предлаганият проект е поредната стъпка в процеса на пълната отмяна на института на пълното запрещение. В момента по Гражданския процесуален кодекс и ЗЛС прокурор, съпруг или близки могат да поискат от съда човекът с ментални проблеми да бъде поставен под пълно запрещение, като му се отнема всякаква възможност за вземане на каквито и да е решения, в т.ч. и за разпореждане с неговото лично имущество. Решенията се вземат от родители или настойници.

Новият закон ще промени кардинално подхода към правата на хората с увреждания - не като към обекти на грижа, а като към активни субекти на техните права. Ще отпадне и старото разбиране, че психично болните трябва да бъдат държани в изолация от обществото и да бъдат лишени от основни граждански и политически права, обясняват от МП.

Съществена промяна в законопроекта е, че по отношение упражняването на личните права, като например сключване на брак, развод, съставяне на завещание, сдружаване, както и упражняване на репродуктивни права, се изключват формите на подкрепа. Това е право на индивида.

В ОЧАКВАНЕ

Промените са чакани отдавна, тъй като България е поела международноправни ангажименти, произтичащи от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Освен това Европейският съд по правата на човка постанови две осъдителни решения срещу България - едното е по делото "Станев" 2, основано на връзката между запрещението и нарушаването на основни права и свободи (право на защита от унизително отнасяне, защита срещу незаконно лишаване от свобода, право на достъп до правосъдие), а второто е решението по делото "Станков", което е в същия смисъл, постановено на 17 март 2015 г.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен