Стимулират грамотността с кътове за четене в метрото, кината и гарите

Политика

05-08-2015, 17:39

Снимка:

©pro100news.info

Автор:

България Утре

Всичко от Автора

Кабинетът прие стратегия до 2020 година за ограмотяване на нацията

Обособяване на кътoве за четене на обществени места като метрото, жп гарите и кината предвижда стратегията за повишаване на грамотността, приета на днешното заседание на Министерски съвет.


Планът обхваща 2015 и 2016 година, а стратегията си поставя за цел до 2020 г. да постигне 90% дял на обхванатите в детска градина деца от 4-годишна възраст до постъпване в първи клас, до 30% намален дял на 15-годишните ученици с постижения под критичния праг PISA, увеличен брой на завършилите курсове за ограмотяване на възрастни, които продължават обучението или образованието си.


Освен това в такива пространства, стратегията предвижда провеждане на училищни инициативи за подаряване и размяна на детски и юношески книги, организирането на публични инициативи и ангажиране на лидери на общественото мнение с проблемите на грамотността.


За декември 2016 г. е планирано реализирането на онлайн състезание "България пише" с индикативна цел от 100 000 участници. В документа са включени и национални инициативи за четене на книги като "Бъди грамотен", "Малкото голямо четене", както и Национална седмица на книгата, Национален маратон на четенето и онлайн кампания за номиниране на детска книга.


Ще се разработва и образователен стандарт за усвояване на книжовен български език.


Предвижда се организиране на национално външно оценяване на четивната грамотност на учениците в V клас, както и такова за функционалната грамотност на учениците от IX клас. Според плана България ще участва в международни изследвания на грамотността (PIRLS, PISA), както и провеждане на национални изследвания.

За реализирането на стратегията ще бъде направена електронна страница.