Решено: Работодателят няма да прави график за отпуските

Политика

12-08-2015, 13:55

Снимка:

pixabay.com

Автор:

bulgaria.utre.bg

Всичко от Автора

Но ще уведомява подчинените си какво им се полага за предстоящата година

Официално отпадна задължението на работодателите да утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск.

С промените в наредбата за работното време, приети от Министерски съвет, работодателите ще са задължени в началото на всяка календарна година - до 31 януари да уведомяват работниците и служителите за размера на отпуска, който предстои да ползват през същата година, включително отложен или неползван от предходни години.

Кабинетът прие,че за да се гарантира ползването на правото на платен годишен отпуск, се създава задължение за работодателя да разреши този годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено.  

Когато работникът или служителят не е поискал отпуската си до края на календарната година, за която се полага, работодателят може писмено да го покани да използва отпуската си. Ако работникът или служителят не пожелае това, работодателят има правото да му предостави и отпуска без негово съгласие.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, най-късно до края на месец юни. В случай, че работодателят не е разрешил ползването на отпуска в този срок, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползлване на платения годишен отпуск в рамките на давностния срок, като уведоми затова писмено своя работодател, най-малко 14 дни предварително.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен