Фондации и сдружения въртят оборот от близо милиард годишно

Общество

31-08-2015, 16:13

Снимка:

vesti.bg

Автор:

bulgaria.utre.bg

Всичко от Автора

Членовете им са над два милиона души

931 милиона лева е балансовата стойност на активите на сдруженията и фондациите за 2014 година.

Това показват предварителните данни на НСИ според подадените годишни отчети за дейността на фондациите и сдруженията към 31.12.2014 година, пише Money.bg.

Приходите от нестопанска дейност на тези предприятия през 2014 г. са 546 млн. лв., а приходите им от регламентирана дейност достигат 514 млн. лева.

Членовете на сдруженията и фондациите в края на 2014 г. г. са 2 004 172 души, като от тях юридическите лица са 113 454, а физическите - 1 890 718 души. В тях работят 72 393 доброволни сътрудници, които са отработили 1 547 527 часа.

В Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили и 57 лицензирани застрахователи с балансова стойност на активите от 3 872 млн. лв. и реализиран оборот по текущи цени 1 917 млн. лева.

През 2014 г. застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си в размер на 45 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 33 млн. лв., а в общото застраховане - 12 млн. лева.

През 2014 г. в страната дейност са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите от 257 млн. лева.

Оборотът на тези дружества по текущи цени достига 124 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 41 млн. лева.

Отчет за дейността си през 2014 г. в НСИ са представили 28 пенсионни фонда.
От тях фондовете по задължителното пенсионно осигуряване са 18 (9 универсални и 9 професионални), а доброволните фондове са 10. Балансовата стойност на активите към 31.12.2014 г. е 8 185 млн. лв., а инвестициите възлизат на 7 818 млн. лева.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове към края на миналата година е 4 291 007, а брутните постъпления от осигурителните вноски са в размер на 1 046 млн. лева.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен