Назначиха Общинската избирателна комисия в Община Добричка

Протоколът бе без особени мнения и възражения

ЦИК назначи Мариян Няголов за председател на Общинската избирателна комисия в Община Добричка. Решението е взето на база писмо на кмета на община Добричка.

В консултациите проведени през миналата седмица партиите и коалициите са постигнали съгласие относно състава и ръководството на Общинската избирателна комисия. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Според решението на ЦИК, зам.-председател Севда Февзи Неджибова, секретар - Диана Илиева Далакманска, членове Иво Георгиев Иванов, Снежина Недкова Георгиева-Илиева, Калина Атанасова Даскалова,         Димитър Петров Димитров,  Дарина Николова Колева, Живко Стоилов Желев,  Стоянка Иванова Ралева и Койчо Петков Коев.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен