Яслите и градините в Община Тунджа стават безплатни

Мисия

02-09-2015, 16:20

Снимка:

©БТА

Автор:

Стара Загора Утре

Всичко от Автора

Отменят се таксите за 557 деца от 18 села в региона

Община Тунджа въведе безплатно посещение на детските ясли и градини, съобщиха от общинската администрация. С решение на Общинския съвет се отменят таксите за всичките 557 деца.


В общината има пет средищни детски градини с групи в 18 села, четири от които са обединени детски заведения. Всяка година по проекта "Училищен плод" се осигуряват и безплатни плодове и зеленчуци.


С отмяната на таксите през новата учебна година от общината разчитат, че детските градини ще станат достъпни и ще бъдат обхванати всички деца. Така се насърчава записването на децата и редовното посещение на детска градина, посочват местните власти.


Община Тунджа вече има добър опит и отчита положителни резултати от отмяната на таксите за децата в задължителна предучилищна възраст. За децата до четиригодишна възраст беше определена една от най-ниските такси в страната - до 14 лева, като са въведени редица други социални облекчения.


Постигнат е пълен обхват на децата в задължителна предучилищна възраст.
С 13 на сто е повишен обхвата на децата в целодневните групи на детските градини. С 39 на сто е повишен обхвата на децата до 3 г. възраст в яслените групи на обединените детски заведения.