Само с телефонно обаждане: Данъчните прибраха 4 млн. лв. от длъжници

Парите

03-09-2015, 13:56

Снимка:

снимка, darik

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Данъчните ще ни напомнят по телефона за дългове към КАТ

Към тези, които не предприемат действия за погасяване на своите просрочени задължения, НАП Бургас приложи и крайни мерки

Близо 4 млн.лева събра териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас само за месец август, след проведена активна телефонна кампания с длъжници.   Сумата бе преведена от 1275 задължени лица, всяко от които с просрочени публични задължения в размер до 5 000 лева. Същевременно други 113 длъжници получиха уведомителни писма, че ако не предприемат действия за погасяване на задълженията си, НАП ще пристъпи към публична продажба на обезпечено вече тяхно имущество. 
Към длъжниците, които не предприемат каквито и да са действия за погасяване на своите просрочени задължения, НАП Бургас приложи и крайни мерки на принудителното събиране. Става дума за лица и търговски обекти, които извършват дейности и акумулират немалки приходи. От каси на 21 фирми, развиващи дейност в Бургас, Ямбол и Сливен, през месец август от публични изпълнители бяха иззети повече от 220 000 лева. 
„Действията ни са във връзка с повишаване приходите от просрочени публични вземания. Редуваме меки и твърди способи, главната ни цел обаче е да стимулираме активно поведение от страна на длъжниците с оглед погасяване на дълга преди предприемане на действия по обезпечаване и принудително събиране”, коментира директорът на дирекция „Събиране” в ТД на НАП Бургас Светослав Синков.
В офисите на териториалната структура в Сливен и Ямбол вече работят и приемни за обслужване на клиенти с постоянно дежурство на публичен изпълнител, съобщиха още от приходното ведомство в Бургас.