Ще реновират и драматичния театър

Предлагат и сградата на полицията

Министерство на културата е предложило включване на сградата на Драматичен театър  „Йордан Йовков” в Добрич в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и в Инвестиционната програма на Община  Добрич, това съобщи зам.-кмета арх. Пламен Ганчев

Около 1 млн. 400 хиляди лева е индикативният бюджет за прилагане на енергоефективни мерки на сградата на ОД на МВР в Добрич, ако бъде включена в интегрирания план, съобщи „Фокус”.

За сградата на драматичния театър сумата е 3 млн. лева. Обектът е съставен от една основна част и пристройка към нея. Също се планират мерки за енергоефективна намеса. Проведена е среща с ръководството на театъра, на която е представена необходимата документация на сградата, посочи арх. Ганчев. По думите му, при таз сграда се налагат по-специфични мерки, особено по отношение на покривната конструкция, която е с по-особен характер. Ако сградата бъде включена в проектно предложение към Интегрирания план, ще бъдат детайлизирани идеите за това какъв тип да бъде фасадата и евентуално сегашната да бъде променена. При сключване на партньорско споразумение отговорностите по дейностите ще бъдат поделени между държавно ведомство и община и ще се пристъпи към инвестиции, каза още арх. Ганчев. Проведеното работно заседание днес е част от започналата процедура по изпълнение и допълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Добрич 2014-2020. Работната група за избор на обекти на интервенция, които допълнително ще бъдат включени към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и в Инвестиционната програма на Община град Добрич, заседава днес в бизнес залата на общината. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Добрич 2014-2020 г. е приет с решение на Общинския съвет от 17.12.2013 г. и е актуализиран с решение на ОбС от месец юни тази година.