Решено: Ще има Национална здравна карта

Снимка:

©БГНЕС

Автор:

България Утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

По нея се определя необходимостта от лечебни заведения за всеки район в страната

Депутатите одобриха създаването на Националната здравна карта с окончателно гласуване на текстове от Закона за лечебните заведения. По картата ще се определя необходимостта от лечебни заведения за всеки район в страната. Мнозинството гласува Националната здравна карта да се съобразява с НЗОК при сключване на договори.


Спорният текст беше, че в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, директорите на Районните здравноосигурителни каси ще сключват договори с лечебни заведения за болнична помощ или техни обединения, избрани по критерии и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.


Чрез Националната здравна карта ще се определят и планират потребностите на населението, достъпа на извънболнична и болнична медицинска помощ на териториален принцип. Тя ще се изготвя възоснова на областни здравни карти, за които министърът на здравеопазването ще назначава комисия.


Народните представители оставиха изискването директорите на Диагностично-консултативните центрове да са специализирали в здравната сфера, като по предложение на ГЕРБ отпадна условието за специалност по медицинска информатика, заедно с тази по здравен мениджмънт.


Депутатите одобриха и формирането на комплексни мултидисциплинарни центрове на деца с увреждания и хронични заболявания и за хора с редки болести. Така в болниците за активно лечение с помощта на структурните им звена ще се обслужват такива пациенти на едно място. Целта е пациентите да не се разкарват по различни специалисти в различни лечебни заведения, а да знаят къде да се обърнат за пълно съдействие по различните си проблеми.


Още в началото на обсъждането министърът на здравеопазването Петър Москов обоснова необходимостта от приемането на промените в Закона за лечебните заведения така:


"Спиране на безразборното броене на болници. Законова регламентация на възможността болниците да си взаимодействат и да формират обединение помежду си. Резултатите от това трябва да бъдат - подобрено качество на лечебния процес при максимално удобство за пациентите.

 

И второ - възможност такива болнични групи да оптимизират взаимно структурите си и да намалят общите си разходи за немедицински дейности. Това са текстовете, които регламентират и заболявания, за които е предвидено осигуряване на комплексно лечение. НЗОК сключва договори само с тези болници или техни обединения, които структурно, апаратурно и кадрово са осигурили тази комплексност", акцентира Москов.