Министър Василева ще участва в откриването на Завода за третиране на битови отпадъци

Събитието ще е на площадка „Садината”, с Яна, район Кремиковци.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва на 14 септември от 11 ч. в официалната церемонията по откриването на Завода за механично-биологично третиране, построен по проект "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". Проектът e осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и заем от Европейска инвестиционна банка.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен