Общините ще борят замърсяването в атмосферата с нови мерки

Мисия София

21-09-2015, 10:29

Снимка:

©Pixabay

Автор:

София Утре

Всичко от Автора

Засичат качеството на въздуха в столицата в периода 22-24 септември

В периода 22-24 септември на пл. "Княз Александър Първи” в София мобилна автоматична станция на ИАОС ще измерва качеството на въздуха, след което ще публикува сравнителните резултати на интернет страницата си.


Миналата година ИАОС направи сравнително измерване с мобилна станция за качеството на въздуха отново на пл. "Княз Александър Първи” в София. То беше осъществено на 19 септември 2014 г.- ден с автомобилен трафик и 22 септември 2014 г.- ден без автомобили. Данните регистрираха трайна тенденция към намаляване на концентрациите на основните замърсители на въздуха в деня без автомобили. Тогава измерените концентрации на фини прахови частици бяха 2,2 пъти по-ниски, на серният диоксид - пет пъти по-ниски, на въглероден диоксид - един път по-ниски, на азотен диоксид - 2,5 пъти по-ниски, на озон - 1,5 пъти по-ниски, а на метан - един път по-ниски.


С разнообрази инициативи в Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили се включват и 16-те Регионални инспекция по околната среда и водите в страната. Сред тях са открити уроци, спортни състезания по алтернативно придвижване, изложби и презентации.


С промени в законодателството ще се ограничи вредното въздействие на битовото отопление и транспорта върху атмосферния въздух и ще се подобри качеството му в градовете. Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) е внесен за разглеждане от Народното събрание, като предстои първо четене в пленарна зала, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).


Според чл.27 от ЗЧАВ кметовете на общини с наднормени стойности на вредни вещества в атмосферния въздух, трябва да разработят общински програми, с мерки за справяне с проблема, а общинските съвети трябва да ги приемат. "Във връзка с установената необходимост от подобряване на работата по разработването и изпълнението на общинските програми, е разработен Закон за изменение и допълнение на ЗЧАВ, с който се създава правна възможност за прилагане на допълнителни мерки за намаляване замърсяването на въздуха от страна на местните власти”, коментират от министерството.


Основните промени в ЗИД на ЗЧАВ са свързани със създаване на правна възможност общинските съвети да приемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, които до момента не са прилагани в страната и не присъстват в мерките от общинските програми.


Такива мерки обаче се прилагат и не са прецедент в много общини от Европейския съюз. Една от тях е създаването на зони за ниски емисии на вредни вещества, посочиха от МОСВ. Мярката е насочена основно към секторите транспорт и битово отопление. Промените ще дадат възможност на местната власт да прилага при необходимост тези мерки на територията на общината.


Според друга предвидена промяна, при даване на указания до кметовете на общини от министъра на околната среда и водите, те да стават задължителни. Допълнително се създава възможност общинските съвети да включват такива мерки в програмите на общините.


Промените в ЗЧАВ създават също правна възможност за налагане на санкции на кметове и длъжностни лица, коментираха от МОСВ. Те ще могат да се налагат при неспазване на задълженията за разработване на общинските програми за чистота на въздуха, при неизпълнение на заложените в тях мерки или за неизпълнение на указания от екоминистъра. Със законодателните изменения се определят редът и лицата, които ще налагат тези санкции.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен