Всички искат модернизация и развитие на Витоша

Мисия София

30-09-2015, 15:27

Снимка:

AMG

Автор:

AMG

Всичко от Автора

Над 200 представители на държавни и общински институции, неправителствени организации и граждани участваха в Общественото обсъждане на проекта за нов План за управление на Витоша. С изключение на няколко представители на зелени неправителствени организации, всички присъстваши поискаха развитие и модернизация на парка, а не той да остане в сегашното си състояние. В проекта за нов план е предвидено да отпадне забраната за изграждане на спортни съоръжения в туристическата зона на Витоша, която е около 15% от територията на парка. Същевременно в редица изказвания се поиска да се забрани строителството на нова леглова база под каквато и да е форма на територията на целия парк. Тези становища бяха единодушно подкрепени от болшинството от присъстващите.
В изказването си главният архитект на София Петър Диков заяви, че задължително към плана трябва да има устройствена част, в която подробно да се планират всички нови туристически и спортни съоръжения. Той заяви, че категорично трябва да се забрани достъпът до планината с лични автомобили и че трябва да се ремонтират и модернизират всички лифтове, включително Княжевския и Драгалевския.
Изказаха се и живущи в полите на планината, които поискаха планът да коригира границите на парка, защото с него граничат над 55 000 частни имота и са стотици случаите, когато границите на парка разделят частните имоти.
Ако се приеме така предложеният План за управление на Витоша, ще се даде възможност след извършване на екологични оценки да се подменят старите и да се изградят нови туристически съоръжения и да се трасират много нови маршрути за пешеходен туризъм, велоалеи и зони за редица екстремни спортове. Категорично се забранява използването на АТВ-та и моторни шейни на територията на парка, с изключение за нуждите на парковата орхана и спасителните служби към Български червен кръст. Всички участници са доволни, че планът гарантира запазване на дивата природа, защото над 55% от територията му е със зони, с ограничено човешко въздействие.