Световната банка и МВФ: Управленският модел на БНБ е неадекватен

Портфейл

06-10-2015, 05:59

Снимка:

bnb.bg

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Според графика реформите в Централната банка трябва да приключат до есента на 2016 г.

Разпределението на правомощията в БНБ и липсата на достатъчно прозрачност и отчетност пречат на институцията да упражнява надзорните си функции. Това са част от констатациите в независимата външна оценка на ефективността на банковия надзор у нас, изготвена от Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ), цитирани от в. "Труд".
„Анализът и оценките показват, че степента на съответствие на нашите надзорни практики с Базелските принципи е незадоволителна“, съобщават още от БНБ. Оттам посочват, че от общо 29 критерия има съответствие по 9, а по други 12 има съответствие „в голяма степен“. За останалите има несъответствие. Проблемните области в банковия надзор били шест. Сред тях са неадекватен управленски модел, слабости във вътрешната организация, непълноти в нормативните актове и вътрешните правила и др.
Във връзка с кризата с КТБ и резултатите от оценките БНБ представи екшън план за реформирането на банковия надзор. Конкретните стъпки и сроковете са публикувани на сайта на централната банка, като според графика реформите трябва да приключат до есента на 2016 г.
В доклада на Световната банка и МВФ подробно се анализират управленските практики в БНБ. Според тях представлява проблем, че подуправителят на управление „Банков надзор“ има прекалено много правомощия. В същото време другите членове на управителния съвет на БНБ са дистанцирани от надзора на банките, но трябва да участват при вземането на решения, ако възникне проблем с дадена кредитна институция.
Според анализа БНБ не разполага с достатъчно човешки ресурс, за да се справя с надзорната си дейност. Централната банка се нуждаела от още специалисти, които да имат умения в сферата на информационните технологии, анализ на пазарните рискове и др.
В законодателството ни също имало редица пропуски, твърдят експертите. Например БНБ не може да настоява за промени във вътрешната структура на банка или в организацията й на управление. Друг пропуск било, че БНБ няма право да настоява дадена банка да смени външния си одитор.
Още екипи ще проверяват банките на място
Екипите, които ще правят инспекции на място в банките, от декември ще са 6 на брой, става ясно от плана за преструктуриране на банковия надзор, обявен от БНБ. В момента те са пет. В управление „Банков надзор“ ще бъде създадена и нова дирекция „Дистанционен надзор“. Целта е да се разделят тези дейности от проверките на място и така да има по-добър взаимен контрол. Още този месец пък трябва да бъде създадена дирекция за преструктуриране на банки, както изисква новият Закон за преструктуриране на кредитни институции. До март 2016 г. ще бъдат готови и новите правила за ранна намеса. Те ще позволят БНБ да изисква от банките да правят промени в структурата си на управление.