Глобиха „Клас олио” и Община Балчик

Животът

11-10-2015, 10:05

Снимка:

klasolio.com

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Наложени от РИОСВ

РИОСВ – Варна издаде 7 наказателни постановления в размер на 25 хил. лева. „Клас олио” ЕООД - Карапелит, и община Балчик са глобени за това, че не са информирали РИОСВ - Варна за инвестиционно намерение в най-ранен етап в нарушение на ЗООС, за което им е наложена глоба съответно от 2 хил. и  хиляда лв.

Експерти са глобили с общо 10 хил. лв. фирма „Пристан“ ЕООД, за нарушения в Защитената местност „Лонгоза“ и неизпълнение на Закона за опазване на околната среда. Фирмата не е изпълнила предписание на РИОСВ - Варна от юли за спиране на всички дейности по насипване на земни маси и уплътняване на брега на река Камчия, за което е глобена с 5 хил. лв. Втората санкция е за неспазване на условие по решение за екологична оценка, също в размер на 5 хил. лв.

През лятото на 2015 г. дружеството извърши редица дейности, забранени в границите на защитената територия и реката:, сред които забиване на пилони във водата и насипване на земни маси в река Камчия и други. За това нарушение на кмета на община Аврен бе съставен акт.

7 хил. лв. е санкцията на „Булярд Корабостроителна индустрия” АД за нарушение на Закона за управление на отпадъците – смесване на неопасни с опасни отпадъци на площадка, отредена за съхраняване на отработена шлака от бластиране. Глобата е минималната определена от закона, предвид факта, че това нарушение е първо за дружеството.

ЕТ „Борис-Б-Анелия Иванова” и ЕТ „Рабор-Борис Илиев” са нарушили ЗООС като не са изпълнили предписание, поради което са им наложени имуществени санкции, съответно от 3 хил. и 2 хил. лв.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"