Нов фонд ще ни учи да рециклираме европарите

Портфейл

22-10-2015, 15:10

Снимка:

capital.bg

Автор:

bulgaria.utre.bg

Всичко от Автора

Представиха Управителния съвет на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България"

Трябва да се научим да ползваме парите повече от веднъж, тоест да ги рециклираме. Това коментира вицепремиерът по усвояването на еврофондовете Томислав Дончев при представяне на УС на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България", съобщи нюз.бг.


По думите му предизвикателство е да се научим да управляваме сами средствата от ЕС. Най-приоритетната сфера, в която ще се ползват европейските финансови инструменти, са МСП - малки и средни предприятия, ВиК инфраструктура, дейности за управление на отпадъци, програми за устойчиво градско развитие, подкрепа на регионалния туризъм, подкрепа за иновациите, финансови инструменти в социалната сфера.
Трябва да създаден гаранцията, че всички тези инструменти работят по едни и същи правила, категоричен бе Дончев.


Финансовият министър Владислав Горанов е убеден, че ефектът от фонда ще е икономия. Дружеството ще управлява средства, които са част от европейското финансиране, обясни той.
Горанов представи и тримата ръководители на фонда. "Предупредил съм ги, че очакванията към тях са много високи", закани се финансист номер едно.


Управителният съвет се състои от трима експерти - Валери Белчев, Иван Даков и Мартин Дановски. С решение на Министерски съвет е учредено Еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД.


Дружеството е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет и с предмет на дейност управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България за програмния период 2014-2020.


Валери Белчев, който ще е председател на УС и изпълнителен директор, се обеща да направи фонда структура за пример. Иван Даков пък е заместник-председател на УС и изпълнителен директор, а Мартин Дановски - член на УС.