Кабинетът на борба с чиновническия бойкот на ПОС терминалите

Парите

29-10-2015, 08:08

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Служители не казвали, че имат устройства, и препращали гражданите към банките

Правителството одобри план за справяне с чиновническия бойкот на ПОС терминалите. Оказва се, че служителите в различни ведомства отказвали да предлагат тази услуга за плащане на гражданите и ги препращали към банките, с които работели. Един от изводите в анализ на финансовото министерство е, че ПОС терминалите, които вече са инсталирани в държавните ведомства, не се използват оптимално, въпреки че услугата се търси все повече от гражданите. Анализът е направен на база на тримесечните отчети на първостепенните разпоредители на бюджетни средства. Затова вчера Министерският съвет одобри мерки, които бюджетните организации да предприемат, за да насърчат картовите плащания.

Според МС правната рамка и конкретните указания за внедряването на устройствата в институциите вече са разработени, но "инициативата за реалното въвеждане и прилагане на тази форма за плащане е на съответните бюджетни организации". Затова правителството вече ги задължава да информират гражданите за тази възможност за внасяне на пари в бюджета, включително с информационни табели и съобщения на гишетата. В срок до 2 декември ведомствата трябва да извършат анализ защо терминалите им не се използват ефективно, писмено да уведомят Министерството на финансите за причините за проблемите и планираните мерки за тяхното преодоляване. Нужно е също така да се контролират министерствата и държавните агенции за въвеждането на картовите плащания и ефективността от тяхното прилагане.

По неофициална информация две са причините, поради които чиновниците бойкотират ПОС терминалите. Първата е чисто бюрократична. Ако при даден чиновник трябва да бъде извършено плащане чрез такова устройство, то той трябва попълни допълнителни бланки. За служителите е много по-лесно да получат вече попълнени формуляри за извършено плащане чрез банката, с която ведомството има договор. Втората причина е именно в сключените вече договори за обслужване от определени банкови институции. ПОС терминалите към държавната администрация позволяват на гражданите да правят плащания към бюджета без такси, докато това облекчение липсва при плащане на гише към банката.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен