Въздухът в Добрич не е чист

Най-много прах има в Бургас

Въздухът в 18 града в страната не става за дишане. Измервания показват, че запрашаването в тях е над пределно допустимото.Това са градовете Благоевград, Бургас, Несебър, Девня, Варна, Добрич, Горна Оряховица, Враца, Видин, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара Загора, Кърджали и Шумен. В тях са регистрирани фини прахови частици извън нормата, показват данните на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда.

Стойностите са между 1,21 и 2,09 пъти над средноденонощната норма, като най-високи са в бургаския квартал "Долно Езерово", следвани от тези на ЖП гарата във Враца. Във Видин, Русе и Стара Загора също са измерени високи стойности - около и над 1,80 пъти над нормата.

Причина за превишенията на средноденонощната норма е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен