Купуваме мляко направо от кравата с наша бутилка

Облекчават се и изискванията за животновъдните обекти

Мляко директно от производителя ще може да си купуваме и с наша бутилка. Това предвиждат промени в Наредба 26 за директните доставки на храни от фермите, които ще бъдат обнародвани в Държавен вестник до дни, стана ясно на форум за съдбата на фермерските пазари. С промените се облекчават условията за производство на сирене и преработка на месо в малките ферми.Облекчават се и изискванията за животновъдните обекти, в които се добива сурово мляко за директна доставка, пише "Стандарт". Дава се възможност сурово мляко да се продава не само в опаковка на производителя, но и на потребителя. Отпада ограничението от 40 на сто за процента яйца от кокошки и пъдпъдъци, които може да продава директно едно стопанство. Различните операции при преработка на сурово мляко ще могат да се извършват в едно помещение, ако се правят последователно и след всеки етап се чисти и се прави дезинфекция.
На форума зам.-министърът на земеделието Васил Грудев посочи, че за година цената на млякото е намаляла с около 25%, но това не е усетено от крайните потребители заради дългите вериги на доставките. Агроминистерството смята да използва два инструмента за насърчаване на директните доставки - нормативни промени и ПРСР. През втората половина на 2016 г. ще бъде отворена мярка по ПРСР 2014-2020, по която организации на фермери ще получават субсидии за създаване на фермерски пазари, каза Грудев. Бюджетът на мярката е 8 млн. евро. /