Незабавна проверка на състоянието на спортните съоръжения в училищата да направят от Регионалните инспекторати. Това са разпоредили от Министерството на образованието и науката. Повод за спешната инспекция е нещастният инцидент с 16-годишния ученик в ОУ „Никола Парапунов“ в Разлог. В час по физическо греда от футболна врата падна върху момчето.

"За съжаление, спортната база в много от училищата и в училищните дворове не е в добро състояние", констатират от МОН. От там отчитат, че още през 2013 г. са искали незабавна проверка на изправността и обезопасеността на всички видове съоръжения и уреди за игра и спорт на открито, както и на площадките, приспособени за игра и спорт в училищния двор.

Тогава директорите на училищата са засилили контролът за пропускане на моторни превозни средства на територията на училищата. Имало е извънредни инструктажи за осигуряване безопасността и здравето на децата и учениците за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на рискове.

Проверена е била изправността и обезопасеността на електрическите инсталации, електро уреди и електро оборудване на откритите площадки.

Резултатът е следният: "След констатирани неизправности директорите на училищата са предприели конкретни мерки: уведомени са съответните институции, които имат конкретни задължения за осигуряване на безопасни условия на спортните площадки и съоръжения;

укрепени или премахнати със собствени средства са неизправни спортни съоръжения; със съдействието на електроразпределителните дружества са проведени замервания на ел. съоръжения и са обезопасени или отстранени такива, които са били потенциално опасни", пишат от МОН.

Ремонтът, както и изграждането на спортни съоръжения, зависи от финансовия ресурс на конкретното училище и от състоянието на общинските бюджети.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд директорите на училищата, като изпълнители, и общините, като собственици на имотите, са преки отговорници за осигуряване безопасността на децата и учениците.

През изминалата учебна година със съвместни усилия в 351 училища са отстранени проблеми на откритите площадки за игра и спорт в училищния двор.