Плевенският въздух е замърсен близо два пъти над нормата

Пак сме в класацията за лошо качество на въздуха

Наднормено запрашаване на въздуха е измерено вчера в 15 града в страната. Това сочат данните от бюлетина на Изпълнителната агенция по колна среда.

Плевен отново попада в черната класация, проследяваща качеството на атмосферния въздух в страната. Стойностите на измерените фини прахови частици в повече са 1,83 пъти над средноденонощната норма.

Причина за превишенията на средноденонощната норма на ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен