Затвориха два физкултурни салона заради студа

Мисия Добрич

06-01-2016, 14:35

Снимка:

©DobrichUtre.bg

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

В ЦДГ №7 „Пролет” няма отклонения от здравните норми

Служители на РЗИ-Добрич провериха вчера  2 учебни и  1 детско заведение, във връзка с постъпили сигнали за ниски температури в помещенията им през първите работни дни на Новата година. При проверките при осигурено парно отопление е извършено трикратно измерване на температурата  на въздуха в класни стаи и физкултурни салони  на ЕГ „Гео Милев“ и ФСГ „Васил Левски“, гр. Добрич и в занимални и спални на 5-те групи в ЦДГ  №7 „Пролет”, гр. Добрич.

Резултатите от проведените измервания в класните стаи на учебните заведения не показват отклонения от здравните норми (18-22 ºC). Средните стойности на температурата на въздуха във физкултурните салони  на ЕГ „Гео Милев“ и ФСГ „Васил Левски“, гр. Добрич са под допустимите здравни норми (17-18 ºC), съответно 13 0 С и 15 0 С. Във връзка с установените несъответствия са предприети следните  мерки за административна принуда: на директорите на учебните заведения са издадени предписания за предприемане на необходимите мерки за привеждане на температурата на въздуха във физкултурните салони  в съответствие със здравните норми, предписания за спиране експлоатацията на част от обект – физкултурен салон към ЕГ „Гео Милев“ и физкултурен салон към ФСГ „Васил Левски“, гр. Добрич, потвърдени със заповеди на Директора на РЗИ-Добрич.

Получените резултати като средни стойности на температурата на въздуха в помещенията на ЦДГ  №7 „Пролет”, гр. Добрич не показват отклонения от здравните норми (18-21ºC), съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

РЗИ- Добрич ще продължи да следи проблема, съобразно своите компетенции.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"