Психолози ще мотивират безработните

Снимка:

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Още по Темата:

32 000 българи трябва да минат през курсове

Психолози ще консултират безработните, за да ги мотивират да се регистрират и да започнат да търсят работа. Това предвижда една от мерките в националния план за действие по заетостта за 2016 г., който социалното министерство пусна за обществено обсъждане.
Засега психологическата помощ ще е достъпна главно за т.нар. уязвими групи сред безработните - младежи, хората, които стоят без работа над 1 година, възрастните безработни (над 50 г.), роми и хора в неравностойно положение.
Психолозите ще работят с безработните индивидуално и в неформална среда, като освен да ги мотивират, ще им помагат и да развиват от т.нар. меки умения за търсене на работа. Освен психолог с уязвимите безработни ще се занимават и ндивидуални мениджъри на случаи. Ще бъдат ангажирани и ромски медиатори.
Според плановете на социалното министерство ще бъдат назначени 172-ма психолози и мениджъри.
Предвижда се и привличането на 100 младежи към общините. Идеята млади хора да издирват свои връстници и да ги карат да се запишат на трудовата борса тръгна през 2015 г., но през тази година проектът ще бъде разширен.
2 млн. лева са заделени от бюджета за назначаване на мотиваторите на безработни Няма обаче разчет колко от останалите без работа ще получат възможност за назначение благодарение на това нововъведение. Заплатата на психолозите и медиаторите ще е между 450 и 500 лв. в зависимост от това дали имат висше образование.
Общо 32 400 българи без работа трябва да преминат обучения или да си намерят работа според разчетите в плана за заетост през 2016 г. на социалното министерство. Затова ще бъдат отпуснати 73 млн. лв., като целта на ведомството на Ивайло Калфин е безработицата през тази година да не надвиши 9,5%.
Близо 5,7 млн. лв. пък ще бъдат дадени за намиране на работа на дългосрочно безработните хора. Тези, които са на борсата без резултат повече от година, са един от приоритетите на националния план. Според статистиката близо 200 хил. души са дългосрочно безработните в страната - не са намерили нищо повече от 12 месеца. на “меки умения” за намиране на работа психолози -ще мотивират безработните
Според плана на социалните 2700 дългосрочно безработни трябва да получат допълнителни квалификации и умения, така че да започнат работа през тази година.
И през 2016 г. ще продължи да съществува програмата “Помощ за пенсиониране”, която по-рано министър Калфин обяви за неефективна. По нея ще се търси работа на безработни на възраст над 58 години. Те ще бъдат назначавани на субсидирани работни места за срок от 3 месеца до 2 години, за да успеят да изпълнят условията за пенсиониране. Предвидено е обаче програмата да обхване само 98 души, от които новите участници да са 50, а 48 са назначени по миналогодишната програма. Субсидираната от държавата заплата на хората в предпенсионна възраст ще е 500 лв.
Същата субсидирана заплата ще се дава и на 1100 души до 29-годишна възраст, които ще бъдат назначени в държавната и общинската администрация по програмата “Старт в кариерата”.
За младежите, които нито учат, нито работят, е предвидено и обучение в 12 професии - продавач, готвач, барман, заварчик и пр. То ще се финансира с почти 2,5 млн. лв. и трябва да обхване 1890 души, от които поне 40% след това да започнат работа.
Най-голямата програма в плана за заетостта е за наемане на лични асистенти за хората с увреждания. За асистентите са заделени близо 11 млн. лв., като те ще работят на 5-часов работен ден.
5,6 млн. лв. ще отидат за субсидирана заетост на 1000 безработни с увреждания. Според документа такива са над 17 хил. души.
Държавните бюра по труда аутсорсватинвалидите на частни посредници
През 2016 г. Агенцията по заетостта ще опита да аутсорсне услуги към частни посредници на пазара на труда. Това става възможно, след като бе променен Законът за насърчаване на заетостта и бе позволено прехвърлянето на задължения от държавните бюра по труда към частни трудови посредници.
Засега се предвижда първо да се направи опит за аутсорсване на посреднически услуги за намиране на работа на хора с трайни увреждания. Схемата предвижда държавните бюра по труда да насочват инвалидите или представители на други уязвими групи на пазара на труда - дългосрочно безработни, възрастни и младежи, към частен трудов посредник. Ако частникът успее да им намери работа за срок от поне 12 месеца на работно място, което не е субсидирано от държавата, ще му бъдат изплащани суми от Агенцията по заетостта.
Според предварителните разчети на социалното министерство чрез аутсорсване би трябвало да се намери работа на 2000 безработни. Тази мярка се финансира с 600 000 лв. Не е предвиден точен размер на сумата, която ще бъде платена на частния посредник, който е намерил работа на инвалид, но ако сумата бъде разпределена пропорционално, това прави субсидия от 300 лв. към частния посредник за всеки устроен безработен с увреждания. Минималната субсидия, която би трябвало да даде бюджетът при субсидирани работни места, е 420 лв. на месец - колкото е минималната работна заплата.
Започва дуалното обучение на ученици и възрастни
Oт тази година започва и прилагането на дуално обучение, което ще се финансира по няколко проекта, става ясно от националния план за заетостта.
Най-големият проект за професионално образование е швейцарски и е на стойност 3,5 млн. франка. С него ще бъдат обучени в предприятия 1200 ученици от 15 техникума, като пилотните професии са свързани с преработката на мляко и работата с машини с цифрово управление.
По проект на Германо-българската индустриално-търговска камара се създава клъстер от фирми за организиране на пилотни дуални обучения от този тип, има и австрийски проект.
Работодателите, които разкриват места за дуално обучение на деца, ще бъдат субсидирани със заплатата и осигуровките на учениците за 3 години.
Предвидено е 100 възрастни безработни също да преминат дуално обучение за придобиване на професионална квалификация.