Потвърдено: Доживотна присъда за Атанаска

Крими

12-01-2016, 09:18

Снимка:

снимка, burgasnews

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Със същата присъда първоинстанционният съд е осъдил Георгиева да заплати на гражданските ищци – родителите на детето сумата от по 130 000 лева

Апелативен съд Бургас потвърди доживотна присъда на Атанаска Георгиева за убийството на малката Алекс и измени присъдата в гражданската й част, като увеличи размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди за всеки граждански ищец от 130 000 лева на 180 000 лева.
С присъда №43 от 06.03.2015г. по НОХД №1014/2014г. Бургаският окръжен съд e признал подсъдимата Атанаска Георгиева за виновна в това, че на 10.04.2014г. в гр. Поморие, област Бургас, умишлено умъртвила малолетната и в безпомощно състояние Алекс, на осем години, като убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин, й е наложил наказание доживотен затвор. Съдът е определил първоначален специален режим за изтърпяване на наказанието.
Със същата присъда първоинстанционният съд е осъдил Георгиева да заплати на гражданските ищци – родителите на детето сумата от по 130 000 лева на всеки от тях, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени от непозволено увреждане, ведно със законната лихва, считано от 10.04.2014г. до окончателното й изплащане, като е отхвърлил исковете в останалата им част за разликата до 200 000 лева.
Въззивната инстанция смята, че в случая интензитетът на засягане на емоционалната сфера на всеки от гражданските ищци от смъртта на неговата дъщеричка, е по-голям от преценения от окръжния съд, поради което присъденото в тяхна полза обезщетение за неимуществени вреди в размер на сумата от по 130 000 лева се явява занижено и несъответно на принципа за справедливост. Първата инстанция не е отчела в достатъчна степен изпитваните от родителите сега и до края на живота им силни негативни чувства и дълбока скръб по повод непрежалимата загуба на невръстното им дете. Не е дооценила обстоятелството, че и двамата родители са останали завинаги без малката си дъщеричка, която била само на осем години, в началото на своя съзнателен живот, много талантливо, любознателно и лъчезарно дете, като доставяла гордост на майка си и баща си с музикалния си талант, била тяхна настояща радост, голяма надежда и морална опора за в бъдеще, което придава на загубата му изключително висока стойност. 
Отчитайки тези обстоятелства, както и много добрите и хармонични взаимоотношения, съществували между родителите и тяхното дете, които са били изпълнени с много обич, топлина и разбирателство, Апелативният съд прецени, че определеното от първата инстанция обезщетение за неимуществени вреди, възлизащо на сумата 130000 лева, е неоправдано ниско по размер и недостатъчно да възмезди значителните морални болки и душевни терзания на майката и бащата по повод внезапната и тежка загуба на тяхното дете, имащо обещаващи заложби за прекрасна перспектива и реализация. 
Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд в 15 – дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.